2019-04-13
Autor: Prepperis

Narastająca świadomość społeczna postępującego chaosu klimatycznego

ziemia za 20 lat

Chaos klimatyczny nasila się z każdym rokiem. Coraz trudniej mu zaprzeczyć w obliczu rosnącej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych. Jednocześnie świat nauki w coraz lepszym stopniu potrafi prognozować przebieg dalszych negatywnych zmian na Ziemi oraz określać ich możliwy czasokres.

Dobrym podsumowaniem obecnej wiedzy w tym zakresie jest artykuł opublikowany w serwisie gazeta.pl opisujący prawdopodobne negatywne zjawiska klimatyczne i ich społeczno-gospodarcze skutki.

W artykule wskazane są między innymi następujące zagrożenia, z jakimi będziemy musieli się zmierzyć już w najbliższych latach, a właściwie mierzymy się już teraz:

- upały i susze zagrażające wegetacji i zbiorom płodów rolnych,

- gradobicia i ulewy niszczące uprawy i infrastrukturę,

- kurczenie się zasobów wody pitnej,

- częstsze występowanie powodzi (naprzemiennie z okresami suszy),

- obniżony poziom wód gruntowych i w rzekach zagrażający ciągłości pracy elektrowni,

- wzrost poziomu mórz, prowadzący do zalania licznych miast nadbrzeżnych i żyznych delt rzek, stanowiących miejsce życia milionów ludzi na świecie,

- nasilenie się globalnych migracji – wędrówek uchodźców klimatycznych, liczonych w setki milionów,

- nasilenie się i powrót chorób zakaźnych i wzrost ryzyka epidemii i pandemii,

- wzrost ryzyka wojen i zamieszek społecznych oraz degradacji demokracji w systemy totalitarne.

Z całym artykułem można zapoznać się tu.

Poza podsumowaniem aktualnej wiedzy w zakresie opłakanej sytuacji i dalszych zagrożeń klimatycznych publikacja artykułu niesie jeszcze jedno ważne przesłanie. Jest mianowicie kolejnym dowodem na budzącą się świadomość społeczną o nadchodzącym upadku cywilizacji w wyniku zniszczenia środowiska naturalnego Homo Sapiens. Internalizacja tak trudnej prawdy przez szerokie masy społeczne jest procesem długim i krzywoliniowym. Najpierw postępuje bardzo powoli, aby wreszcie gwałtownie przyspieszyć. Moment, w którym społeczna masa krytyczna zaakceptuje wiedzę świetnie znaną elitom obecnie będzie jednocześnie ważnym kamieniem milowym przyspieszającym upadek obecnego porządku społecznego. Preppersi, jeśli chcecie uniknąć tłoku, pospieszcie się...

Kategoria: 

Dodaj komentarz