2020-03-14
Autor: Prepperis

# Tempo wzrostu światowego PKB

Wzrost światowego PKB

Współczesny światowy system gospodarczy nie może obejść się bez tzw. wzrostu, czyli coraz większej produkcji i sprzedaży dóbr i usług. W uproszczeniu wrost ten można mierzyć za pomocą zmiany Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Im niższy wzrost PKB lub co gorsza ujemny, tym większe napięcia będą występować w światowej gospodarce, systemie finansowym i w polityce. 

Światowe PKB w ostatnich latach ciągle rośnie, jednak znacznie wolniej niż przeciętnie w XX wieku.

W ciągu ostatnich kilku kwartałów wzrost PKB spadł poniżej 2% w skali roku. Jest to bardzo niepkojąca tendencja, ponieważ spadek dynamiki PKB następuje po wielu latach masowej kreacji długu, w wyniku wszelkiego rodzaju stymulacji monetarnych i fiskalnych. Pandemia korona-wirusa w pierwszych miesiąch 2020r. prawie na pewno sprowadzi globalnych wzrost gospodarczy do poziomu zbliżonego do 0% lub wręcz do poziomu ujemnego, czyli recesji. Taka sytuacja będzie istotnie wzmacniać destrukcyjne tendencje w światowym porządku gospodarczym, politycznym i społecznym.

 

Poniżej zbliżenie na ostatnie 24 kwartalne obserwacje.

 

Dodaj komentarz