2018-09-13
Autor: Prepperis

# Tempo wzrostu światowego PKB

Wzrost światowego PKB

Współczesny światowy system gospodarczy nie może obejść się bez tzw. wzrostu, czyli coraz większej produkcji i sprzedaży dóbr i usług. W uproszczeniu wrost ten można mierzyć za pomocą zmiany Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Im niższy wzrost PKB lub co gorsza ujemny, tym większe napięcia będą występować w światowej gospodarce, systemie finansowym i w polityce. 

Światowe PKB w ostatnich latach ciągle rośnie, jednak znacznie wolniej niż przeciętnie w XX wieku.

W ciągu ostatnich kilku lat wzrost PKB przyspieszył do całkiem zdrowych 2.5%-3%, przy czym ostatnie cztery kwartalne obserwacje mają dynamikę ujemną. Zobaczymy jak długo uda się utrzymać wzrost ponad 1-2% z wykorzystaniem masowej kreacji długu. Szereg omawianych na tej stronie globalnych granic wzrostu podpowiada, że niezbyt długo...

 

Poniżej zbliżenie na ostatnie 24 kwartalne obserwacje.

 

Dodaj komentarz