2018-09-13
Autor: Prepperis

# Wzrost cen złota

Cena złota

Cena złota odzwierciedla stopień zaufania do systemu finansowego oraz oczekiwania inflacyjne. Im wyższa cena złota tym mniejsze zaufanie wśród inwestorów do systemu finansowego i/lub siły nabywczej walut papierowych, co może oznaczać negatywne zjawiska finansowe i gospodarcze.

W ostatnim czasie, po kilku latach spadków, cena złota ustabilizowała się w przedziale 1100-1350 USD za uncję i notuje krótkotrwałe wahania w górę i w dół. Jest więc ciągle istotnie poniżej wartości maksymalnej ustanowionej w 2011 roku.

 

Poniżej zbliżenie na ostatnie 24 miesięczne obserwacje.

 

Dodaj komentarz