2020-03-13
Autor: Prepperis

# Wzrost cen złota

Cena złota

Cena złota odzwierciedla stopień zaufania do systemu finansowego oraz oczekiwania inflacyjne. Im wyższa cena złota tym mniejsze zaufanie wśród inwestorów do systemu finansowego i/lub siły nabywczej walut papierowych, co może oznaczać negatywne zjawiska finansowe i gospodarcze.

W ostatnich kwartałach, po kilku latach konsolidacji, cena złota powróciła do dynamicznych wzrostów, w ślad za coraz niższym poziomem stóp procentowych, coraz wyższym zadłużeniem światowej gospodarki i coraz gorszymi perspektywami jej rozwoju. Taka tendencja wskazuje, że zaufanie do systemu finansowego zaczęło znów szybko topnieć mimo nieustających interwencji banków centralnych.

 

Poniżej zbliżenie na ostatnie 24 miesięczne obserwacje.

 

Dodaj komentarz