2020-03-14
Autor: Prepperis

# Wzrost metanu w atmosferze

wzrost metanu w atmosferze

Metan jest drugim najważniejszym gazem cieplarnianym po dwutlenku węgla. Jego potencjał cieplarniany w krótkim okresie jest przy tym kiladziesiąt razy większy niż CO2.

Na skutek gwałtownego ocieplenia Arktyki pokłady metanu dotychczas zamrożone pod dnem morza oraz pod powierzchnią wiecznej zmarzliny syberyjskiej zaczynają wydostawać się do atmosfery. Ewentualny gwałtowny wzrost emisji metanu z tych źródeł na skutek powyższego sprzężenia zwrotnego stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń klimatycznych oraz cywilizacyjnych.

Obecnie widoczny jest stały wzrost stężenia metanu w atmosferze, jednak brak oznak gwałtownego przyspieszenia tego trendu, co byłoby materializacją najbardziej czarnego scenariusza klimatycznego.

 

Poniżej zbliżenie na ostatnie 24 miesięczne obserwacje.

 

Dodaj komentarz