Kryzysomierz

Wybrane wskaźniki, aktualizowane okresowo, których wartość pozwala ocenić stopień kryzysu cywilizacji.

2020-03-14 # Wzrost średniej temperatury

Wzrost średniej temperatury

Średnia globalna temperatura ochyla się obecnie o ponad 1 st. C od średniej temperatury przedindustrialnej. Co grosza, w ostatnich latach znajduje się w stromym trendzie wzrostowym. Wartość 2 st. C powyżej średniej przedindustrialnej uznaje się za umowny poziom krytyczny, powyżej którego chaos klimatyczny będzie stanowił bezpośrednie zagrożenie dla cywilizacji.

2020-03-14 # Zmiana indeksu cen żywności

Zmiana indeksu cen żywności FAO

Cena, a więc dostępność żywności, wyznacza zdolność zaspokojenia podstawowej potrzeby rosnącej populacji ludzi na świecie. Jeśli najważniejsze surowce rolne na światowych giełach towarowych drożeją, biedniejsze regiony świata zaczynają to dotkliwie odczuwać. Dlatego rosnące ceny żywności są ważną potencjalną przyczyną destabilizacji społecznej i politycznej. Dobrym przykładem jest "wiosna afrykańska" w 2011 roku, która właśnie nałożyła się na szczyt cen płodów rolnych.

2020-03-14 # Wzrost metanu w atmosferze

wzrost metanu w atmosferze

Metan jest drugim najważniejszym gazem cieplarnianym po dwutlenku węgla. Jego potencjał cieplarniany w krótkim okresie jest przy tym kiladziesiąt razy większy niż CO2.

Na skutek gwałtownego ocieplenia Arktyki pokłady metanu dotychczas zamrożone pod dnem morza oraz pod powierzchnią wiecznej zmarzliny syberyjskiej zaczynają wydostawać się do atmosfery. Ewentualny gwałtowny wzrost emisji metanu z tych źródeł na skutek powyższego sprzężenia zwrotnego stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń klimatycznych oraz cywilizacyjnych.

2020-03-14 # Wrost CO2 w atmosferze

wzrost CO2 w atmosferze

Dwutlenek węgla to najważniejszy gaz cieplarniany. Jego stężenie w atmosferze stale rośnie ze względu na emisje gazów globalnego przemysłu. Według klimatologów obecny wzrost średniej temperatury wynika głównie ze wzrostu stężenia dwutlenku węgla.

Niestety pełny efekt cieplarniany występuję z dużym opóźnieniem, co oznacza, że dzisiejszy poziom dwutelnku węgla będzie odziaływał na klimat jeszcze przez wiele lat. W ciągu ostatnich lat został przekroczony symboliczny groźny poziom 400 ppm (cząstek na milion). Za bezpieczny poziom niektórzy klimatolodzy uważają 350 ppm.

2020-03-14 # Tempo wzrostu światowego PKB

Wzrost światowego PKB

Współczesny światowy system gospodarczy nie może obejść się bez tzw. wzrostu, czyli coraz większej produkcji i sprzedaży dóbr i usług. W uproszczeniu wrost ten można mierzyć za pomocą zmiany Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Im niższy wzrost PKB lub co gorsza ujemny, tym większe napięcia będą występować w światowej gospodarce, systemie finansowym i w polityce. 

2020-03-13 # Wzrost cen złota

Cena złota

Cena złota odzwierciedla stopień zaufania do systemu finansowego oraz oczekiwania inflacyjne. Im wyższa cena złota tym mniejsze zaufanie wśród inwestorów do systemu finansowego i/lub siły nabywczej walut papierowych, co może oznaczać negatywne zjawiska finansowe i gospodarcze.

2020-03-13 # Spadek pokrywy lodowej w Arktyce

Pokrywa lodowa w Arktyce

Pokrywa lodowa w Arktyce to jeden z najważniejszych ziemskich "klimatyzatorów". Lód ochładza region wokół bieguna, sprawiając, że półkula północna podzielona jest na wyraźne strefy klimatyczne, wzdłóż południków. Bardzo silne wiatry, zwane prądem strumieniowym (Jetstream) wieją wokół bieguna, oddzielając chłodne powietrzne polarne od ciepleszych stref na południu.