O nas

Nasza misja

Nasza cywilizacja znajduje się w kryzysie, a negatywne zjawiska dotykają wszystkich jej sfer, w tym środowiska naturalnego, gospodarki oraz polityki. Jeśli trafiliście na te strony zapewne czujecie i myślicie podobnie.

Prepperis powstał aby:

  • edukować o strukturalnych przyczynach i prawdopodobnych długoterminowych scenariuszach postępującego kryzysu cywilizacji,
  • informować o bieżących negatywnych trendach i najważniejszych zagrożeniach,
  • ​inspirować poradami, jak mądrze przygotować siebie i swoich najbliższych do nadchodzących trudnych czasów,
  • prezentować rozwiązania - produkty i usługi sprawdzonych dostawców, które pomogą Wam w budowie samowystarczalności i osobistego bezpieczeństwa.

Dla kogo

Prepperis ma być inspiracją i źródłem wiedzy przede wszystkim dla początkujących Preppersów – tych z Was, którzy dopiero w ostatnim czasie przebudzili się z błogiej iluzji, że świat wokół to nieustające pasmo rozwoju, dobrobytu i stabilności.

Jednocześnie chcielibyśmy aby nasz serwis był miejscem, gdzie doświadczeni Preppersi będą dzielić się swoją wiedzą i opiniami. To dla Was pod każdym artykułem, poradą, czy rozwiązaniem jest miejsce na komentarze, a także otwarte zaproszenie do stałej współpracy redakcyjnej.

Nasze przekonania

Po pierwsze wierzymy, że postępujący kryzys cywilizacji jest procesem naturalnym, nieuchronnym i nieodwracalnym.

Dlatego nie obciążamy odpowiedzialnością za ten stan rzeczy żadnego kraju, kręgu kulturowego, wyznania, światopoglądu, sektora gospodarki, ideologii politycznej, a już na pewno nie poszczególnych osób.

Zamiast poszukiwać winnych, skupiamy się na poznawaniu obiektywnych przyczyn obecnego stanu rzeczy oraz możliwych dalszych scenariuszy negatywnych zmian. Przyczyny kryzysu wydają się leżeć w samej naturze rozwoju i upadku złożonych ekosystemów. W największym skrócie – na skończonej i małej planecie żaden gatunek, nawet tak przebiegły jak nasz, nie może rosnąć i konsumować zasobów ekosystemu w postępie geometrycznym. Zasoby kiedyś się kończą, a gatunek kurczy się lub znika. Wierzymy, że w ciągu ostatnich lat ustanowiliśmy fazę szczytową naszej szalonej, konsumpcyjnej ekspansji, będącej owocem rewolucji przemysłowej rozpoczętej ponad dwieście lat temu. Obecnie borykamy się ze wszelkimi barierami dalszego wzrostu konsumpcji: zasobów naturalnych, energii, żywności, zmian klimatycznych. Przekładają się one na stagnację gospodarczą, niestabilny i nadmiernie zadłużony system finansowy, wreszcie radykalizację nastrojów społecznych oraz polityki. Rozpoczynamy więc fazę schyłku i spadku. Ponieważ przebiega ona z natury rzeczy znacznie bardziej gwałtownie niż faza wzrostu i rozwoju, należy oczekiwać, że w skali jednego pokolenia rzeczy będą pogarszać się diametralnie.

Dlatego, naszym drugim najważniejszym przekonaniem jest konieczność indywidualnych, racjonalnych przygotowań do nowych, trudnych i niepewnych czasów. W warunkach postępującego kryzysu cywilizacji opiekuńcza infrastruktura państwa oraz jego instytucje będą coraz częściej zawodzić. Bezpieczeństwo osobiste, żywność, energia, schronienie - wierzymy, że w tych kwestiach należy postępować w myśl znanego przysłowia: jeśli umiesz liczyć, licz na siebie … i swoich najbliższych.

Współpraca

Propozycję współpracy kierujemy do:

  • dostawców produktów i usług, którzy chcieliby je prezentować w sekcji Skarbnica rozwiązań,
  • autorów tekstów oraz multimediów, którzy chcieliby je publikować na łamach serwisu,
  • innych blogów i serwisów tematycznych, które chciałyby prezentować swój dorobek na łamach Prepperis.

Przeczytaj więcej o możliwościach współpracy z nami.