10 chorób, które rozpowszechnią się po upadku

2017-04-02
Ochrona zdrowia, to główne wyzwanie po upadku

W przypadku ostatecznego upadku cywilizacji, czy zdarzenia typu SHTF, nasza prepperska wyobraźnia, podsycana obrazami kultury masowej, każe nam przygotowywać się na odparcie zagrożenia ze strony innych ludzi, czy dzikich zwierząt. Tymczasem prawdziwym i niedocenianym zagrożeniem będą wówczas choroby, szczególnie te przenoszone przez zarazki. Brak dostępu do środków higieny, do służby zdrowia, do nowoczesnych leków, środowisko wypełnione zepsutym jedzeniem i padliną, niekontrolowany wzrost populacji gryzoni i innych gatunków żywiących się odpadkami – oto tylko wybrane przyczyny, dla których choroby zakaźne będą zbierać straszne żniwo wśród nieprzygotowanych ludzi.

Aby jeszcze bardziej Was postraszyć i … zmotywować do zajęcia się tematem, poniżej cytujemy kilka ważnych „choróbsk” w środowisku „postapo”. Więcej znajdziecie w artykule, z którego zaczerpnęliśmy tę listę.

  1. Tyfus – rozwija się za sprawą wesz ludzkich, kochających niehigieniczne środowisko. Ich szansa: gdy stracimy możliwość regularnych kąpieli.
  2. Dur brzuszny – rozprzestrzenia się za sprawą pałeczek salmonelli w skażonej wodzie i jedzeniu. Rozwija się w zatłoczonych i brudnych miejscach.
  3. Pelagra – powodowana niedoborem witaminy B3, a w dalszej konsekwencji powolną, bolesną śmierć.
  4. Hantavirus – jedzenie wysuszonych, mysich bobków. Może przybrać na intensywności przy niekontrolowanym rozroście populacji myszy.
  5. Dżuma dymienicza (węzłów chłonnych) – powodowana szczurzą pchłą. Jeżeli ich przyrost nie będzie kontrolowany, dojdzie do epidemii.
  6. Krętkowica – wywoływana przez gryzonie, które nie trzymają moczu. Często po powodziach przesiedlają się bliżej człowieka, co naraża go na zarażenie.
  7. Choroba Chagasa – powodowana przez pluskwy zalęgłe między cegłami lub deskami podłogi. Występuje obecnie w Indiach, Afryce i Południowej Ameryce.
  8. Zatrucie pokarmowe – przez brak możliwości długoterminowego przechowywania żywności, ulegnie ona zepsuciu.
  9. Problemu sercowe – brak medykamentów regulujących pracę serca, przyczyni się do zwiększonej liczby zawałów.
  10. Ewoluujące na bieżąco.
Więcej: 

Jeżeli zainteresował Was temat chorób w świecie po upadku, więcej dowiecie się tutaj.

Kategoria: 

Dodaj komentarz