Czy i jak wolno nosić broń palną w Polsce...

2017-08-27
noszenie broni palnej

Wielu preppersów z pewnością rozważa wyrobienie sobie pozwolenia na broń palną. W końcu dopiero posiadanie własnego pistoletu czy karabinu, daje pełne możliwości oraz motywację aby ćwiczyć umiejętności strzeleckie. A bez długotrwałego ćwiczenia nie można w tej dziedzinie osiągnąć żadnej gotowości i sprawności praktycznej.

Dodatkową korzyścią z posiadania własnej broni, a konkretnie pistoletu, jest możliwość noszenia go ze sobą i to w stanie załadowanym. Już w obecnym, średnio-zaawansowanym stanie upadku cywilizacji istnieje wiele sytuacji, kiedy posiadanie broni palnej przy sobie dramatycznie zwiększa nasze bezpieczeństwo. Sytuacji takich będzie z pewnością coraz więcej w nadchodzących latach. Ponieważ jednak system prawny i egzekwujący go aparat przymusu ciągle obowiązują i mają się dobrze, należy bezwzględnie znać i przestrzegać prawnie ustalonych zasad noszenia broni.

Przyjrzyjmy się więc głównym wymogom w tym zakresie.

Zasady przenoszenia broni palnej w Polsce reguluje Ustawa o Broni i Amunicji oraz dwa rozporządzenia wydane do niej, tj. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.

Poniżej główne prawa i ograniczenia w zakresie noszenia i przechowywania w domu broni palnej.

  • Można nosić (przemieszczać się z załadowaną bronią), jeśli jest ona posiadana na pozwolenie do celów sportowych, szkoleniowych, ochrony osób i mienia lub obrony osobistej.
  • Broń noszona przy sobie powinna być w kaburze, przy ciele i niewidoczna dla postronnych osób, o ile pozwalają na to jej rozmiary.
  • Nie można nosić broni posiadanej do celów kolekcjonerskich, pamiątkowych (UoBiA Art. 10 ust. 8) lub celów łowieckich (Rozdział 3, par 9, ust. 1. Rozporządzenia w sprawie polowań).
  • Można więc nosić broń załadowaną. Oznacza to, że magazynek jest podpięty do rękojeści pistoletu i wypełniony amunicją. Dodatkowo broń może być nawet przeładowana, co oznacza, że jeden nabój jest wprowadzony do komory nabojowej w lufie. W takim stanie broń jest gotowa do wystrzału – wystarczy wyjąć ją z kabury, wycelować i nacisnąć spust. Jednak nawet brak naboju w komorze, gdy magazynek jest podpięty, niewiele opóźnia możliwość oddania strzału, ponieważ przeładowanie pistoletu zajmuje raptem dodatkowy ułamek sekundy i polega na energicznym pociągnięciu zamka do tyłu, po czym sprężyna oporo-powrotna sprowadza zamek w położenie wyjściowe, zabierając ze sobą nabój do komory.
  • W środkach transportu publicznego broń musi być koniecznie rozładowana. Jedynym wyjątkiem są posiadacze pozwoleń do ochrony osobistej, osób lub mienia, którzy mogą mieć podpięty załadowany magazynek. W takim przypadku broń musi być zabezpieczona.
  • W domu, broń należy przechowywać w sejfach, kasetach lub szafach klasy minimum S1, co ma być potwierdzone certyfikatem (certyfikat sprzedawca dołącza do sejfu). Sejfów nie trzeba przymocowywać do ścian czy podłogi. W przypadku posiadania 50 i więcej sztuk broni, należy założyć magazyn broni. Jest to kosztowne i głównym celem tego wymogu jest zniechęcenie cywili do posiadania więcej niż 50 sztuk broni.

Okazuje się więc, że polskie prawo, choć generalnie nadmiernie restrykcyjne jeśli idzie o dostęp do broni palnej przez cywilów, w zakresie jej przenoszenia daje całkiem sporo swobody. Z pewnością można stwierdzić, że posiadacz pozwolenia dla celów sportowych (najbardziej popularnego) jest w stanie nosić broń w taki sposób i w takich sytuacjach, gdzie stanowi ona doskonałe narzędzie zwiększające jego bezpieczeństwo, a w przypadkach realnego zagrożenia daje możliwość efektywnego użycia.

Więcej: 

Więcej informacji w zakresie przepisów dotyczących ubiegania się o pozwolenie na broń, używania i noszenia broni znajdziecie na stronie patentstrzelecki.eu prowadzonej przez stworzyszenie Braterstwo.

Kategoria: 

Komentarze

Żeby zakaz prawny obowiązywał musi być także sankcja za jego łamanie, a w przypadku noszenia broni palnej do celów kolekcjonerskich nie ma sankcji za popełnienie takiego czynu zabronionego.
Stek bzdur. UoBiA Art. 10. 8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji. Art. 51. 1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny. 2. Tej samej karze podlega, kto: 10) nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
Sankcje sa. Zgodnie z prawem,jest to odebranie pozwolenia na bron.
Czy to są aktualne wiadomości ? 2018 ?
Artykuł pochodzi z 2017r., jednak zdaje się, że żadne przepisy się nie zmieniły.

Dodaj komentarz