biegun

2018-09-13 # Spadek pokrywy lodowej w Arktyce

Pokrywa lodowa w Arktyce

Pokrywa lodowa w Arktyce to jeden z najważniejszych ziemskich "klimatyzatorów". Lód ochładza region wokół bieguna, sprawiając, że półkula północna podzielona jest na wyraźne strefy klimatyczne, wzdłóż południków. Bardzo silne wiatry, zwane prądem strumieniowym (Jetstream) wieją wokół bieguna, oddzielając chłodne powietrzne polarne od ciepleszych stref na południu.