Europa

2016-12-17 Miliony ludzi w Afryce już teraz migrują przez zmiany klimatyczne

Przymusowe migracje w Afryce

Katastrofy klimatyczne i ich następstwa już obecnie zmuszają miliony ludzi na świecie do migracji. Szczególnie cierpi w tym zakresie Afryka. Rosnąca skala zjawiska może niebawem przerosnąć najczarniejsze scenariusze.

2016-09-14 Generacja Jihad - napływ uchodźców zbliża Europę do wojny domowej?

kryzys uchodżców

Według profesora z paryskiego uniwersytetu, znawcy Bliskiego Wschodu, kryzys uchodźców będzie pchał Europę w kierunku wojny domowej. Rzesze młodych, bezrobotnych imigrantów islamskich będą stopniowo zasilać szeregi radykalnych grup terrorystycznych w rodzaju ISIS.