globalne ocieplenie

2020-03-14 # Wzrost średniej temperatury

Wzrost średniej temperatury

Średnia globalna temperatura ochyla się obecnie o ponad 1 st. C od średniej temperatury przedindustrialnej. Co grosza, w ostatnich latach znajduje się w stromym trendzie wzrostowym. Wartość 2 st. C powyżej średniej przedindustrialnej uznaje się za umowny poziom krytyczny, powyżej którego chaos klimatyczny będzie stanowił bezpośrednie zagrożenie dla cywilizacji.

2020-03-14 # Wzrost metanu w atmosferze

wzrost metanu w atmosferze

Metan jest drugim najważniejszym gazem cieplarnianym po dwutlenku węgla. Jego potencjał cieplarniany w krótkim okresie jest przy tym kiladziesiąt razy większy niż CO2.

Na skutek gwałtownego ocieplenia Arktyki pokłady metanu dotychczas zamrożone pod dnem morza oraz pod powierzchnią wiecznej zmarzliny syberyjskiej zaczynają wydostawać się do atmosfery. Ewentualny gwałtowny wzrost emisji metanu z tych źródeł na skutek powyższego sprzężenia zwrotnego stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń klimatycznych oraz cywilizacyjnych.

2020-03-14 # Wrost CO2 w atmosferze

wzrost CO2 w atmosferze

Dwutlenek węgla to najważniejszy gaz cieplarniany. Jego stężenie w atmosferze stale rośnie ze względu na emisje gazów globalnego przemysłu. Według klimatologów obecny wzrost średniej temperatury wynika głównie ze wzrostu stężenia dwutlenku węgla.

Niestety pełny efekt cieplarniany występuję z dużym opóźnieniem, co oznacza, że dzisiejszy poziom dwutelnku węgla będzie odziaływał na klimat jeszcze przez wiele lat. W ciągu ostatnich lat został przekroczony symboliczny groźny poziom 400 ppm (cząstek na milion). Za bezpieczny poziom niektórzy klimatolodzy uważają 350 ppm.

2017-05-31 Wielka rafa barierowa nie może być już uratowana

rafa barierowa

Wielka rafa barierowa przy wschodnim wybrzeżu Australii umiera. Główną przyyczną jest globalne ocieplenie i postępujące zakwaszenie oceanów. Według australijskich naukowców rafa nie może być już uratowana. Według badań na obszarze o długości 700 km nawet do 67% koralowców w płytkich wodach jest martwych.

2017-05-22 Jak chaos klimatyczny rujnuje gospodarkę – na przykładzie polskich jabłek …

Anomalie pogodowe

Nie trzeba było długo czekać na gospodarcze efekty anomalii pogodowych, jakie nawiedziły Polskę na początku maja. Oto dowiadujemy się, że uprawy sadownicze dotknęła największa klęska od 30, a może od 50 lat.