wzrost gospodarczy

2018-09-13 # Tempo wzrostu światowego PKB

Wzrost światowego PKB

Współczesny światowy system gospodarczy nie może obejść się bez tzw. wzrostu, czyli coraz większej produkcji i sprzedaży dóbr i usług. W uproszczeniu wrost ten można mierzyć za pomocą zmiany Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Im niższy wzrost PKB lub co gorsza ujemny, tym większe napięcia będą występować w światowej gospodarce, systemie finansowym i w polityce. 

2017-02-19 Chiński smok umiera, a wraz z nim umiera światowy wzrost gospodarczy

Chiński smok umiera

Chiny często porównuje się do smoka. Jednak lepszym porównaniem może być słoń. Otóż Chiny to słoń w składzie porcelany, jakim jest obecnie światowa gospodarka.