O nas

Nasza misja

Nasza cywilizacja znajduje się w kryzysie, a negatywne zjawiska dotykają wszystkich jej sfer, w tym środowiska naturalnego, gospodarki oraz polityki. Jeśli trafiliście na te strony zapewne czujecie i myślicie podobnie.

Prepperis powstał aby:

  • edukować o strukturalnych przyczynach i prawdopodobnych długoterminowych scenariuszach kryzysu cywilizacji,
  • ​inspirować poradami, jak mądrze przygotować siebie i swoich najbliższych do postępujących trudnych czasów,
  • prezentować rozwiązania, które pomogą Wam w budowie samowystarczalności i osobistego bezpieczeństwa.

Dla kogo

Prepperis ma być inspiracją i źródłem wiedzy przede wszystkim dla początkujących Preppersów – tych z Was, którzy dopiero w ostatnim czasie przebudzili się z błogiej iluzji, że świat wokół to nieustające pasmo rozwoju, dobrobytu i stabilności.

Jednocześnie chcielibyśmy aby nasz serwis był miejscem, gdzie doświadczeni Preppersi będą dzielić się swoją wiedzą i opiniami. To dla Was pod każdym artykułem, poradą, czy rozwiązaniem jest miejsce na komentarze.

Nasze przekonania

Po pierwsze wierzymy, że postępujący upadek cywilizacji jest procesem naturalnym, nieuchronnym i nieodwracalnym.

Dlatego nie obciążamy odpowiedzialnością za ten stan rzeczy żadnego kraju, kręgu kulturowego, wyznania, światopoglądu, sektora gospodarki czy frakcji politycznej.

Przyczyny kryzysu wydają się leżeć w samej naturze rozwoju i upadku złożonych ekosystemów. W największym skrócie – na skończonej i małej planecie żaden gatunek nie może rosnąć i konsumować zasobów ekosystemu w postępie geometrycznym. Zasoby kiedyś się kończą, a gatunek kurczy lub znika. Wierzymy, że w ciągu ostatnich lat ustanowiliśmy fazę szczytową naszej szalonej, konsumpcyjnej ekspansji, będącej owocem rewolucji przemysłowej, rozpoczętej ponad dwieście lat temu, zasilanej energią węglowodorów.

Obecnie borykamy się ze wszelkimi barierami dalszego wzrostu konsumpcji: zasobów naturalnych, energii, żywności, zmian klimatycznych. Przekładają się one na stagnację gospodarczą, niestabilny i nadmiernie zadłużony system finansowy, wreszcie radykalizację nastrojów społecznych oraz polityki. Rozpoczynamy więc fazę schyłku i spadku. Ponieważ przebiega ona z natury rzeczy znacznie bardziej gwałtownie niż faza wzrostu i rozwoju, należy oczekiwać, że w skali jednego pokolenia rzeczy będą pogarszać się diametralnie.

Dlatego, naszym drugim najważniejszym przekonaniem jest konieczność indywidualnych, racjonalnych przygotowań do nowych, trudnych i niepewnych czasów. W warunkach postępującego kryzysu cywilizacji opiekuńcza infrastruktura państwa oraz jego instytucje będą coraz częściej zawodzić. Bezpieczeństwo osobiste, żywność, energia, schronienie – wierzymy, że w tych kwestiach należy postępować w myśl znanego przysłowia: jeśli umiesz liczyć, licz na siebie … i swoich najbliższych.

Współpraca

W ramach realizacji naszej misji jesteśmy otwarci na współpracę z autorami tekstów oraz multimediów, którzy chcieliby je publikować na łamach serwisu, innymi blogami i serwisami tematycznymi oraz dostawcami produktów i usług w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, sztuki przetrwania oraz samowystarczalności, którzy chcieliby je prezentować na stronach naszego serwisu.