Poznaj 12 zasad permakultury

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jeżeli pragniecie postępować w zgodzie z naturą, nie zaś jak agresorzy uzurpujący sobie niepodzielne prawo do produktów otaczającej was przyrody, zasady permakultury pomogą wam efektownie wcielić w życie tę idee. Przede wszystkim jednak zasady permakultury pomogą Wam najnormalniej w świecie mieć piękniejszy ogród, większe plony, a to wszystko przy mniejszym nakładzie pracy i poczuciu harmonii z lokalną przyrodą.

Co to jest permakultura?

Dla przypomnienia za Wikipedią: permakultura to gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych.

12 zasad permakultury

 1. Obserwujcie i działajcie – przyglądajcie się, czego potrzeba w waszym otoczeniu i jak naturalnie ono współegzystuje w złożoności swoich podsystemów bez Waszej ingerencji, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.
 2. Zbierajcie energię – nie pozwólcie się zmarnować żadnemu materiałowi ani żadnemu źródłu naturalnej energii w Waszym otoczeniu.
 3. Zwiększajcie plony – nieustannie poszukujcie nowych rozwiązań, aby zwiększać plony z ekosystemów, którymi się opiekujecie.
 4. Stosujcie samoregulację i akceptujcie sprzężenia zwrotne – ta zasada jest bardzo blisko związana z tą z punktu 1 ale też 2. Mechanizmy samoregulacji i ujemnych sprzężeń można wykorzystać dla naszych celów, zamiast się im przeciwstawiać.
 5. Doceniajcie i wykorzystujcie zasoby i metody odnawialne  projektujcie więc rzeczy tak, żeby mogły trwać latami, a nie potrzebowały ciągle nowego wsadu z zewnątrz. Idealnym przykładem jest tu produkcja i ponowne użycie kompostu z resztek organicznych.
 6. Nie produkujcie odpadów – zasada silnie związana z tą poprzednią. Tak jak w naturze, a szerzej we wszechświecie nic nie jest odpadem. Wszystko jest elementem cyklu. W tym właśnie duchu projektujcie Wasze ekosystemy.
 7. Projektujcie na zastanym wzorze i planie – jeśli Wasz ogród lub ekosystem ma być ulokowany w pagórkowatym terenie, nie zakładajcie w projekcie płaskiej powierzchni.
 8. Integrujcie raczej, niż segregujcie  – jaskrawym zaprzeczeniem tej zasady są tak powszechne we współczesnym rolnictwie przemysłowym monokultury. Natomiast jej realizacją jest ogród pełen dopełniających się różnorodnych gatunków roślin, a także zwierząt, które wchodzą ze sobą w rozmaite synergie i symbiozy.
 9. Wykorzystujcie metodę małych kroków – ponieważ pośpiech nie służy prawidłowemu rozwojowi i jest zaprzeczeniem tego jak działa Matka Natura. Ewolucja stworzyła tak złożony organizm, jakim jest człowiek, czy wszelkie inne ssaki, przez 2 miliardy lat stopniowych małych usprawnień.
 10. Korzystajcie z różnorodności – to dopełnienie zasady numer 8. Oczywiście tu znów naśladujemy naturę, która każdy ekosystem wypełnia różnorodnością gatunków i przystosowań.
 11. Działajcie na krawędzi i wykorzystujcie granice – zwykle na styku dwóch ekosystemów, czy też warstw, występuje szczególnie bogata wymiana energii i zasobów. Wykorzystujcie to.
 12. Reagujcie twórczo na zmiany – ekosystemy żyją, a życie to zmiana. Zamiast z nią walczyć, ponownie należy raczej się do niej twórczo dostosować. Przykładem może być wzrost drzew, które w ogrodzie stają się coraz większe, co dla nich naturalne.

Zasady te mogą wydawać się nieco ogólne i abstrakcyjne, przez co trudne do praktycznego zastosowania. Jednak warto się z nimi zapoznać w takim ogólnym ujęciu, aby później, przymierzając się do praktycznych, konkretnych rozwiązań w naszym otoczeniu, mieć takie właśnie ogólne ramy odniesienia, które pozwolą nam ocenić, czy dane rozwiązanie jest raczej permakulturowe, czy też nie.

(Visited 171 times, 1 visits today)

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.