Słownik Preppersa – poznaj podstawowe pojęcia, idiomy i skróty

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
słownik

Poniżej znajdziecie słowniczek podstawowych pojęć i skrótów używanych w problematyce prepperskiej. Słownik opiera się o nazwy anglojęzyczne, przy czym wiele z nich nie posiada jeszcze polskiego odpowiednika i jest używana w oryginale.

 • Bug In – taktyka pozostania i przetrwania w swoim bieżącym miejscu życia w sytuacji kryzysu lub zagrożenia
 • Bug Out – taktyka opuszczenia swojego bieżącego miejsca życia w sytuacji kryzysu lub zagrożenia w celu przemieszczenia się do miejsca bezpiecznego
 • BOBBug Out Bag – torba, plecak z najważniejszymi rzeczami do zabrania w ramach „Bug out”
 • BOL – Bug Out Location – docelowa lokalizacja w ramach „Bug out”
 • BOV – Bug Out Vehicle – pojazd służący do transportu w ramach „Bug out”
 • EDC – Every Day Carry – rzeczy, które Preppers nosi codziennie ze sobą (lub ma pod ręką w samochodzie, w pracy, w domu), jako niezbędne przy dowolnym, niespodziewanym zdarzeniu kryzysowym
 • Carrington Event – EMP, spowodowane przez CME o znacznej sile, porównywalne z historycznym EMP z 1859 roku
 • CME – Coronal Mass Ejection – erupcja na powierzchni słońca, która może wyrzucić w kierunku ziemi naładowane elektrycznie cząstki plazmy, mogące uszkodzić sieć energetyczną i urządzenia elektryczne
 • EMP – ElectroMagnectic Pulse – impuls elektromagnetyczny o znacznej sile, pochodzenia naturalnego (CME) lub sztucznego (eksplozja jądrowa), który poprzez indukcję wysokiego napięcia w urządzeniach elektrycznych i sieciach energetycznych może je zniszczyć
 • FAK – First Aid Kit – apteczka pierwszej pomocy, także jako składowa „BOB” 
 • Kelly Kettle – garnek lub czajnik, w kształcie walca z otworem na ogień w środku i podwójną ścianką wokół, który umożliwia zagotowanie wody w warunkach biwakowych z użyciem bardzo małej ilości opału, dzięki dużej powierzchni stycznej ognia ze ściankami naczynia
 • Marauders – Maruderzy – osoby lub grupy osób, których strategia przetrwania po wystąpieniu apokalipsy będzie polegać na odbieraniu siłą potrzebnych zasobów innym, w tym Preppersom
 • MRE – Meals Ready to Eat –posiłki gotowe do jedzenia, zapakowane w porcje, o długiej przydatności do spożycia, łatwe w transporcie i przechowywaniu, o odpowiedniej proporcji substancji odżywczych
 • Off Grid – określenie odnoszące się do stylu życia (zwkle gospodarstwa domowego) bez użycia zewnętrznej infrastruktury mediów, a w szczególności sieci energetycznej. Do podstawowych pod-systemów gospodarstwa off-grid należą panele fotowoltaiczne, mini-elektrownie wiatrowe i wodne, oczyszczalnie biologiczne, systemy wody szarej, systemy gromadzenia deszczówki, uprawa i hodowla w myśl zasad permakultury, itp.
 • Paracord – linka o wysokiej jakości i wytrzymałości wykorzystywana w Survivalu do różnych celów, w tym budowy schronienia, robienia wnyków, opatrunków, etc.
 • PostApo – PAW – Post Apocaliptic Word – świat po apokalipsie (nie rozstrzygając o jej przyczynach)
 • Prepper – Preppers – oczywiście przeciwieństwo „Shepple”, „Zombies” oraz „Marouders”
 • TPTB – The Powers That Be – ogólnikowa nazwa elit, które kontrolują światowy system finansowy, polityczny, gospodarczy, a w konsekwencji porządek społeczny, zasadniczo dążąc do zachowania status quo
 • Rule of Three – Reguła trzech – zwrot przypominający, że ludzie mogą przeżyć 3 minuty bez tlenu, 3 dni bez wody i 3 tygodnie bez jedzenia
 • Sheeple – zlepek angielskich słów sheep (owce) oraz people (ludzie) – Lemingi – określenie pejoratywne, używane dla opisania najbardziej konformistycznej część społeczeństwa, która jest posłuszna polityce elit, nie podejmuje przygotowań prepperskich i na wypadek zdarzenia SHTF będzie pierwszą grupą ofiar
 • SHTF – Sh… Hits the Fan – G… uderzy w wentylator – określenie na znacznych rozmiarów zdarzenie kryzysowe, które spowoduje powszechny chaos i panikę
 • Survival – postawa i umiejętności skupione na krótkotrwałym przetrwaniu w warunkach zagrożenia i kryzysu, szczególnie w warunkach naturalnych bez infrastruktury cywilizacyjnej
 • TEOTWAWKI -The End of the World as We Know It – proces lub zdarzenie kryzysowe, które trwale zaburzy funkcjonowanie obecnej infrastruktury oraz porządku społecznego.
 • Zombies – Zombie – określenie pejoratywne na część społeczeństwa, które nie stosuje prepperskich przygotowań i po wystąpieniu sytuacji kryzysowej („SHTF”, „TEOTWAWKI”) będzie zdezorientowane poszukiwać schronienia, żywności i wody, przy czym określenie nawiązuje do prawdopodobnego złego stanu fizycznego Zombies oraz ich możliwej agresywne postawy
(Visited 155 times, 1 visits today)

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz